2018/02/25
فروشنده حرفه ای بیمه

۸ نکته کوتاه و جامع برای تبدیل شدن به یک فروشنده عالی

2018/03/31
5 اشتباه مرگبار

۵ اشتباه مرگبار در فروش برای فروشندگان

۵ اشتباه مرگبار در فروش برای فروشندگان     من نمیتونم بفروشم. من هیچ شانسی برای فروش ندارم. همه به من میگن نه.همه به من میگن […]
فروشگاه