استفاده از تکنولوژی مدرن روز

راه های رسیدن به موفقیت در فروش
2017/02/03
شبکه اجتماعی
استفاده از شبکه های اجتماعی
2017/02/03
تغییرات فناوری روی همه‌ی مشاغل اثر می‌گذارد، اما تاثیرات آن در دنیای فروش خیلی زیاد بوده است و یکی از راه موثر تکنولوژی برای تغییر در فروش می باشد. نحوه‌ی عملکرد فروشندگان امروزی تقریباً هیچ شباهتی با قدیمی ها ندارد. فروشندگان امروزی ابزارها، تکنیک‌ها و منابع جدیدی در اختیار دارند؛ البته با چالش‌های جدیدی هم روبرو هستند. امروزه هر کس بخواهد فروش بیشتری داشته باشد باید خودش را با این تغییرات وفق دهد. در ادامه پنج مورد از بزرگترین راه‌هایی که فناوری دنیای فروش را تغییر داده است بیان می کنیم.
فروشگاه